Tìm kiếm
Tác giả
Tên tài liệu
Từ khóa
Chủ đề
Kí hiệu kho
ISBN
Tìm kiếm nâng cao
Dành cho bạn đọc
Đăng nhập
Ý kiến đóng góp
Đề nghị mua tài liệu
Liên kết
Về thư viện
Lượt truy cập

Thư viện bảo tàng dân tộc học Việt Nam


Thư viện của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được thành lập năm 1995 cùng với sự ra đời của Bảo tàng.Đọc tiếp>>

Thư viện Châu Âu


Quản lý sách, báo, băng đĩa, tư liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu..Đọc tiếp>>

Thư viện Dân tộc học


Thư viện Viện Dân tộc học là thư viện chuyên ngành, được thành lập năm 1968, cùng với sự ra đời của Viện Dân tộc học.Đọc tiếp>>

Thư viện Đông Nam Á


Thư viện Viện Nghiên cứu Đông Nam Á được thành lập cùng với sự ra đời của Viện (1973)..Đọc tiếp>>

Thư viện Khảo cổ học


Thư viện Khảo cổ học được hình thành trên cơ sở từ Đội Khảo cổ thành lập năm 1959..Đọc tiếp>>

Thư viện Khoa học Xã hội


Thư viện Khoa học xã hội do Viện Thông tin KHXH quản lý là Thư viện Quốc gia về KHXH..Đọc tiếp>>

Thư viện Nghiên cứu Đông Bắc Á


Thư viện Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á là thư viện chuyên ngành do Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản) thành lập năm 1993.Đọc tiếp>>

Thư viện Nhà nước và Pháp luật


Ngay từ những ngày đầu xây dựng Viện Nhà nước và Pháp luật (1967)..Đọc tiếp>>

Thư viện vùng Trung Bộ


Thư viện Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập Viện..Đọc tiếp>>

Thư viện Từ điển học và Bách khoa thư


Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin và Thư viện là phòng chức năng thuộc Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam..Đọc tiếp>>

Thư viện Địa lý và Nhân văn


Thư viện Viện Địa lí nhân văn được thành lập cùng với sự ra đời của Viện (1979),..Đọc tiếp>>

Thư viện Viện kinh tế Việt Nam


Thư viện Viện Kinh tế Việt Nam là một thư viện khoa học chuyên ngành, đáp ứng các yêu cầu về thu thập và cung cấp thông tin..Đọc tiếp>>

Thư viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á


Phòng Thư viện là một bộ phận quan trọng trong Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á và được thành lập cùng với sự ra đời của Viện là ngày 05 tháng 07 năm 2011..Đọc tiếp>>

Thư viện Nghiên cứu tôn giáo


Thư viện Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế do Viện Nghiên cứu Tôn giáo quản lý..Đọc tiếp>>

Thư viện Viện ngôn ngữ học


Thư viện Viện Ngôn ngữ học được thành lập cùng với sự ra đời của Viện (1968)..Đọc tiếp>>

Thư viện Viện Sử


Thư viện Viện Sử học ra đời vào năm 1953 tại Tân Trào (Tuyên Quang)..Đọc tiếp>>

Thư viện Viện từ điển Bách Khoa thư


Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin và Thư viện là phòng chức năng thuộc Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam..Đọc tiếp>>

Thư viện Nghiên cứu và phát triển bền vững vùng


Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng là bộ phận trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng..Đọc tiếp>>

Thư viện Viện nghiên cứu kinh thành


Từ thực tiễn trong tổ chức khai quật, nghiên cứu khảo cổ học khu di tích Hoàng thành Thăng Long sau gần 10 năm thực hiện (2002 - 2011)..Đọc tiếp>>

Thư viện Viện nghiên cứu Trung Quốc


Phòng Thông tin –Thư viện Viện Nghiên cứu Trung Quốc được thành lập ngay sau khi có Quyết định số 466/TTg của Thủ tướng Chính phủ (ngày 13-9-1993)..Đọc tiếp>>

Thư viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên


Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam..Đọc tiếp>>